För zeb version 3.1
Manual version 1.2 (Uppdaterad 2011-02-02)

Index

 1. FAQ - Vanliga frågor och svar
 2. Logga in
 3. Sidor (kategorier) och menyn
 4. Bilder
 5. Nyhetsflöde
 6. Nyhetsbrev
 7. Användare
 8. Filhanterare
 9. Shop
 10. Formulär som skickas med e-post
 11. Dashboard
 12. Inställningar
 13. Bildbank

1. FAQ - Vanliga frågor och svar

1. Vad gör jag om verktyget ser konstigt ut eller inte laddar korrekt?
Uppdatera din webbläsare till senaste versionen. Verktyget fungerar med senaste versionen av Internet Explorer, Firefox, Safari eller Opera.

2. När jag ska ladda upp en bild via editorn så får jag upp ett felmeddelande, vad är fel?
Du har antagligen laddat upp en bild där filnamnet innehåller åä eller ö och använder Internet Explorer 7. Det finns en känd svaghet i Internet Explorer som medför att webbläsaren inte kan läsa ÅÄ och Ö i filnamn. Ta bort bilden från servern och ladda inte upp filer där filnamnet innehåller åäö eller andra icke internationella tecken.

3. Jag får upp ett felmeddelande redan innan jag laddar upp en bild, vad nu då?
Antagligen har du tidigare lyckats ladda upp en fil med åäö i filnamnet. Se svar 2.

4. Jag kan inte ändra utseendet på min text, allt är fetstilt eller jag får inte bort ett typsnitt!
HTML editorer kan vara känslig för allt för komplicerade formateringar. Detta sker oftast när du klistrat in text från andra dokument utan att klistra in det som oformaterad text. Klistra alltid in text som oformaterad text (Klistra in som text). Försök alltid jobba så strukturerat som möjligt för att undvika fler formateringar än nödvändigt.

3. Logga in


3. Sidor (och kategorier)

Med Zeb är det enkelt att skapa och redigera sidor och struktur på hemsidan. I kontrollpanelen är sidstrukturen samma som i menyn på hemsidan. Det vill säga har du Hem, Om oss och Kontakt i menyn så hittar du dem i den ordningen även i kontrollpanelen för sidor.

Man kan skapa hur många sidor och undersidor man vill. Zeb tillåter dig att välja om en sida skall bete sig som en sida eller enbart ett skal för underliggande sidor. Nedan finnder du de viktigaste funktionerna för sidor.
 

3.1 Överblick och struktur


Som ni ser på bilden finns det i exemplet fyra sidor Hem, A-Ö, Arkiv och Styrelse. Sidor har ikonen som illustreras av ett blått papper medan vi kan se att Arkiv i exemplet har ikonen som illustreras av en mapp. Detta betyder att Arkiv har en eller flera undersidor.

3.2 Snabbmeny


Klickar man på kugghjulet, ikonen till höger om Öppna, så öppnas en snabbmeny för vald sida upp. Här kan man enkelt byta namn, publicerings- och avpubliceringdatum. Man kan även välja att avpublicera/gömma sidan eller helt enkelt ta bort den.
Det är även här man ställer in om en sida enbart skall agera som ett skal för undersidor, det vill säga istället för att visa en tom sida, så visar den direkt den första undersidans innehåll.

3.3 Visa undersidor


Klickar man på nemnet av en sida så laddas eventuella undersidor fram och visas under. Om sidan har udnersidor ser man på ikonen bredvid namnet. Illustreras ikonen av en mapp har sidan en eller flera undersidor annars visas ett blått papper. På samma sätt går det att fortsätta, gå djupare in i sidstrukturen, så länge det finns undersidor (se exemplet nedan).3.4 Öppna en sida för redigering


För att öppna en sida och redigera den klickar man enkelt på Öppna. Då laddas editorn upp och möjlighet för fler inställningar.

3.5 Byt plats på sidor


Genom att använda de gröna pilarna går det att byta plats på sidor. Klickar man upp byter sidan plats med sidan ovanför och klickar man på ner med sidan under. Har sidan undersidor hänger dessa med och behåller sin struktur.

 

4. Bilder

4.1 Lägg in en ny bild


1. Klicka på Infoga/Redigera bild

 
2. Nu måste vi in på servern för att ladda upp eller leta upp bilden vi vill använda.
Klicka på Bläddra på server.


3. Om vi vill ladda upp en ny bild så klickar vi på Bläddra-knappen.


4. Här väljer vi en bild att ladda upp och klickar Öppna/Open.


5. Nu kan vi klicka Upload för att ladda upp bilden.


6. Om uppladdningen lyckades så kan vi hitta vår nya bild i fillistan.
Klicka på den bild du vill lägga in på din sida.


7. Nu ser vi vilken bild vi valt och kan, om vi vill, göra en del inställningar.
När vi är nöjda klickar vi på OK.


8. Bilden ligger på vår sida.

4.2 Ändra storlek (Autoresize)


1. Om en bild vi laddat upp är för stor så kan man enkelt ändar storleken genom att klicka på bilden och
sedan dra i ett av dess hörn tills man får önskad storlek.


2. Även om bilden till utseende ändrat storlek så är det fortfarande samma bild.
Den är alltså precis lika stor till filstorlek som tidigare.
Genom att klicka Autobeskär så gör programmet en kontroll av alla bilderna och ändrar
deras orginalstorlek om det behövs.

5. Nyhetsflöde

Manualen är under arbete, avsnittet kommer snart.

6. Nyhetsbrev

Manualen är under arbete, avsnittet kommer snart.

7. Användare

Manualen är under arbete, avsnittet kommer snart.

8. Filhaterare

Manualen är under arbete, avsnittet kommer snart.

9. Shop

Manualen är under arbete, avsnittet kommer snart.

10. Formulär som skickas med e-post

Zeb har inbyggt stöd för för formulär som skall skickas med e-post.
Det finns förbestämda namn du kan använda dig av;

submit_form
Knappen som skickar formuläret måste ha detta namnet för att formuläret skall skickas via e-post.

to_email
E-postadressen till motagaren av formuläret. Detta används förslagsvis på ett doltfält.

from_email
E-postadressen som skall stå som avsändare för e-postet som formuläret skickas från.

email_subject
Ämnet/rubriken på e-postet som skickas.
 

11. Dashboard

Manualen är under arbete, avsnittet kommer snart.

12. Inställningar

Manualen är under arbete, avsnittet kommer snart.
 

13. Bildbank


13.1 Hur fungerar det?

Bildbanken bygger på fem element. Administratörer, leverantörer, användare, kataloger och bilder.
Alla administratörer, bilder och kataloger knyts till minst en leverantör. Detta betyder att två användare kan jobba med samma kataloger men olika bilder.

När en bild laddas upp väljer man en eller flera kataloger den ska ligga i samt vilken leverantör som har tillgång till den. Mellan olika leverantörerna syns inte andra leverantörers bilder eller kataloger. Men har en administratör tillgång till mer än en leverantör så ser denna alla kataloger och bilder knutna till dem.

Kunder ser i sin tur alla kataloger och alla bilder om inte en bild är markerad som privat, då den enbart syns för de administratörer som har tillgång till den leverantör bilden tillhör.

13.2 Administratörer

 Administratörer hanteras av vanliga användarhanteraren, se avsnittet för användare.

13.3 Hantera leverantörer

Leverantörer är bra om det är många som skall hantera bildbanken exempelvis olika avdelningar på ett företag. Det går självklart bra att ignorera leverantörer och bara köra med en standard leverantör.

13.3.1 Lägg till leverantör

Skriv in namnet på den nya leverantörer och klicka på lägg till

13.3.2 Koppla administratörer till leverantör

1. Klicka på "Redigera" under den leverantören du vill koppla adminstratörer till.
2. Leta upp användaren du vill lägga till och klicka på "Lägg till".

13.4 Kataloger

Kataloger används för att kategorisera bilderna i bildbanken. Alla kataloger är kopplade till minst en leverantör och visas enbart för administratör tillhörande respektive leverantör.
Exempel; Skapar Leverantör A katalogen "Skåne" så syns denna inte för Leverantör B. Skapar dock Leverantör B en egen katalog som också heter "Skåne" så skapas inte en ny katalog, istället får Leverantör B tillgång till den redan befintliga katalogen. Detta för att det inte ska skapas onödigt många kataloger som skulle göra det svårt för kunderna i slutändan.
Bilder uppladdade av Leverantör A syns dock inte för Leverantör B även om de delar katalog.
 

13.4.1 Skapa katalog

1. Skriv ett namn
2. Klicka på Ok

13.4.2 Ta bort en katalog

1. Gå in på katakoger
2. Klicka på kugghjulet för den katalog du vill ta bort
3. Klicka på Ta bort

 

4. Beroende på om du har tillgång till en eller flera kataloger får du nu information om vad som kommer hända. Vill du fortfarande ta bort katalogen och alla dess bilder för alla leverantörer du har tillgång till så klickar du Ja.
OBS! Har du tillgång till mer än en leverantör så påverkar du alla leverantörer. I de flesta fall har du antagligen inte tillgång till fler.

Nu har du tagit bort en katalog. Delar flera leverantörer på samma katalog men du enbart har tillgång till en av dessa leverantörer så finns katalogen kvar, men du ser inte den längre i administrationen. Inte förren katalogen är bortagen av alla leverantörer försvinner den helt.
 

13.4.3 Ta bort en katalog för enstaka leverantörer

Har du tillgång till fler än en leverantör och enbart vill ta bort katalogen för enstaka leverantörer så klickar du helt enkelt bort vilken leverantör som du vill ta bort.

 

13.5.1 Lägg till ny kund

Kunder till bildbanken är personer som kan ladda ner bilderna som visas i bildbanken. Har kunden inte fått några extra rättigheter kan denna enbart se och ladda ner de bilder som är publika, icke privata.

1.
Klicka på Kunder under Bildbank.

2. Klicka sedan på Lägg till ny kund.
3. Fyll i uppgifterna för kunden och klicka på Lägg till.
 

Vad som händer när en kund läggs till, och vad som skiljer en kund från en administratör är att kunden läggs till i gruppen som är förvald att hantera alla bildbanks kunder. Som standard är denna grupp satt till Bildbank.
Detta gör att du kan hitta alla dina kunder även under Användare. Där kan du göra om en kund till administratör, eller administratör till kund genom att byta deras grupp.

13.5.2 Ge kunden extra behörighet

Ibland kanske man vill ge en kund tillgång till de bilder som är privata, utan att göra om kunden tgill administratör. Detta kan man göra genom att knyta kunden till en leverantör på samma sätt som man gör med administratörer. Se avsnittet 13.3.2 Koppla administratörer till leverantör

 

13.5.3 Ta bort en kund

1. Klicka på Kunder under Bildbank.
2.
Klicka på kugghjulet bredvid kunden du vill ta bort
3. Klicka på Radera


Telefon:
+46 (0)418 - 227 60

E-post:
info@zebramedia.se
Adress:
Zebra Media
Säbygatan 16
261 33 Landskrona